Veel gestelde vragen

Nee, in principe is er geen wachtlijst. Voordat we een samenwerking starten om het slaapprobleem te verhelpen vind ik het belangrijk om te weten:
– wat het slaapprobleem is
– wat jullie doelen en verwachtingen zijn
– én of er een wederzijdse klik is
Wanneer het gevoel en vertrouwen aan beide kanten goed aanvoelt, gaan we aan de slag! Dan stuur ik jullie de benodigde documenten toe en plannen we een (eerste) afspraak in.

Ieder traject is maatwerk en de specifieke hulpvraag (slaapproblemen) bepalen de duur en intensiteit er van. Doorgaans bestaat een coachingstraject uit 2 tot 3 weken om het slaapprobleem te verbeteren en te verhelpen. Naast een zeer uitgebreide sessie (60 minuten), vinden er gedurende de trajectweken meerdere opvolg-sessies plaats. Deze sessies duren 15 tot 20 minuten en kunnen wat intensiteit per week en duur verschillen.

Voorafgaande aan het gesprek ontvangen ouders een uitgebreide vragenlijst met toebehoren om het slaapprobleem in kaart te brengen. Daarop volgt mijn analyse en stel ik een concept slaap stappenplan op. Dit plan wordt dan besproken tijdens het consultatiegesprek. Dit gesprek duurt doorgaans 45 tot 60 minuten.

Nee, de kosten die je maakt worden niet vergoed door de ziektekostenverzekeraar.
Wat wellicht wel kan is de gemaakte (coaching) kosten bij je belastingaangifte op te voeren als buitengewone uitgaven (aftrek zorgkosten/behandeling door een paramedicus).

In de praktijk blijkt dat bij de meeste kinderen door middel van slaapcoaching een positieve gedragsverandering plaatsvindt. Wanneer de ouders de slaapcoachmethodiek toepassen en het slaapplan met de adviezen opvolgen leidt dat tot een verbeteringspercentage van 95%* in het slaapgedrag van hun kind. *Voor het behalen van dit percentage en positieve resultaat is het belangrijk dat beide ouders achter het slaapcoachtraject staan. Zij moeten beiden bereid zijn om zich tijdens het coachingstraject 100% in te zetten en te werken aan de verandering en verbetering van het slaapgedrag van hun kind. Ze moeten geduld kunnen opbrengen, consequent zijn en zich verantwoordelijk voelen voor de realisatie van de gewenste resultaat en afspraken die daarover overeen worden gekomen. En daarbij onthouden dat de leeftijd, het karakter, het temperament en het leertempo van hun kind van invloed zijn bij het leerproces, en hoe snel een kind de vaardigheid aanleert.

Ja! Veel mensen ervaren het contact via videobellen als net zo persoonlijk als een face-to-face gesprek. Door alle Coronamaatregelen is met elkaar videobellen de laatste weken steeds meer geaccepteerd geworden.
Een gesprek via videobellen duurt net zo lang als een face-to-face gesprek.

Mochten jullie twijfelen of videobellen bij jullie past geef dan in je email aan dat je het informatieve consult graag per videobellen wil doen. Zo kunnen jullie gelijk zien en ervaren of deze manier van contact voor jullie werkt.

Slaapcoachingssessies en consultatiegesprekken kunnen overdag tijdens kantooruren, in de avonduren als op zaterdagochtend plaatsvinden.

Dat kan zeker. Er worden dan reistijd plus kilometervergoeding van
0,58 Euro per kilometer in rekening gebracht bij de kosten voor het consultatiegesprek.

Ja, dat kan. Ik werk ook samen met ouders van kinderen tot 11 jaar oud. Ik geef hen dan praktische tips en adviezen die ouders kunnen toepassen om het slaapprobleem van hun kind te verbeteren.

Een consultatiegesprek kan maximaal 24 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd of worden verplaatst naar een ander moment.
Dit kan telefonisch, SMS, WhatsApp of email. Bij minder dan 24 uur van te voren annuleren van een consultatiegesprek wordt het volledige consultatiegesprek of opvolg-sessie in rekening gebracht.

Wanneer de klant tussentijds het coachingstraject op eigen initiatief eerder besluit te beëindigen, blijft de gehele deelnamesom van het coachingstraject verschuldigd.

Na elk consultatiegesprek of afronding van het slaapcoachtraject ontvangen mijn cliënten per mail een factuur, en via WhatsApp of SMS een iDeal betaalverzoek. De factuur dient vijf werkdagen na de factuurdatum te worden voldaan. Bij het niet voldoen van de factuur komen de kosten van een eventuele incassoprocedure voor rekening van de cliënten.

Een coach is verplicht het geen besproken is onder zijn/haar beroepsgeheim te houden. Dit betekend dat er zonder jullie schriftelijke toestemming geen gegevens met anderen mogen worden verstrekt. Dit ligt ook vast in de algemene voorwaarden die ik hanteer en overeenkomst die wij overeengekomen zijn.

Staat jouw vraag er niet tussen?
Stuur me dan gerust een email via info@duimelotslaapcoaching.nl