Aanbod slaapcoach mogelijkheden

Duimelot slaapcoaching

3 weken met
intensieve begeleiding

€ 495

Op zoek naar een slaap coachtraject met persoonlijke en intensieve begeleiding van mij als coach? Dat kan!
Eerst volgt er een zorgvuldige en zéér uitgebreide inventarisatie zodat het slaapprobleem goed door de ouders wordt uitgelegd. Dit zodat ik een goed inzicht krijg in het huidige situatie, slaapgedrag en slaappatroon van het kind. En wat de exacte hulpvraag en doel is van de ouders.

Aan de hand van die input stel ik een uitgebreid slaapadvies en slaapplan op waarmee we de komende weken mee gaan werken om het slaapprobleem te verhelpen. Passend bij de leeftijd, persoonlijkheid en ontwikkeling van het kind, het te behalen doel en de gezinssituatie.

Een slaapcoachtraject duurt 3 tot 4 weken en is opgebouwd uit:
Consultatiegesprek
Nadat er een zorgvuldige en zéér uitgebreide inventarisatie heeft plaatsgevonden volgt er een consultatiegesprek (± 60 minuten). Tijdens dit eerste gesprek wordt besproken en uitgelegd; het slaapadvies, het verloop van het slaap coachtraject, het plan van aanpak, prioriteiten, hoe te beginnen, tips en nog meer.

Kick-off gesprek
In dit gesprek wordt met de ouders kort teruggekeken op het slaapplan wat is besproken en zij hebben ontvangen. Aan de ouders wordt uitgelegd hoe zij de eerste dagen van het traject van start gaan. Welke punten prioriteit hebben. Wat de quick-wins zijn. Worden de vragen van ouder(s) beantwoord en wat verder nog ter tafel komt. Zodat de ouder(s) voldoende gemotiveerd en empowered zijn om aan de slag te gaan.

8 opvolggesprekken | verdeeld over 3 of 4 weken
De opvolggesprekke worden ingepland samen met en naar behoefte van de ouders en aan de hand van voortgang van het slaapcoachtraject. Tijdens een opvolggesprek worden de afgelopen dagen besproken en geëvalueerd. Zo ook de input die ouders voor het gesprek hebben ingevuld en aangeleverd. Er wordt ingezoomd op de aandachtspunten en vervolgstappen (prioriteiten) uit het slaapplan. Overlegd wordt welke stappen blijven gehandhaafd, minder prioriteit krijgen, of juist meer prioriteit krijgen. Welke stappen uit het plan kunnen worden toegevoegd. Dit om focus en koers te houden en het gestelde doel te behalen.

Nazorggesprek  
Daarin delen ouders hun ervaring nu ze zelf zonder hulp verder zijn gegaan. En evalueren we zowel de ervaringen als het slaap coachtraject.

Wil je meer weten over een slaap coachtraject. Neem gerust contact met me op.

Duimelot consult

Verfrissende consultatie en praktische oplossingen!
Inclusief nazorggesprek

€ 95

Soms sluit een slaapcoachtraject niet aan op de hulpvraag van de ouders, of de behoefte van het kind. Of ouders hebben juist behoefte aan alleen een persoonlijk en duidelijk slaapadvies met praktische handvatten en tips waarmee ze zelf aan de slag gaan om de slaapklachten te verhelpen. Dan is een consult een passende oplossing.

Tijdens een consultatiegesprek bespreken we het plan van aanpak om de slaapklachten (slaapproblemen) te verhelpen, en prioriteren we de te nemen stappen uit het slaapadvies. Dit zodat ouders weten hoe te starten, en wat te doen. Anders verlies je als ouders mogelijk overzicht en focus. Dat werkt demotiverend en geeft het verhelpen van de slaapklachten van hun kind een veel lagere kans van slagen. Omdat het slapen slechts een onderdeel is van de dag kijk ik naar meer elementen dan het slapen alleen. Dit zodat ouders ook voor de toekomst handvatten hebben om het slapen in goede banen te leiden.

Nazorggesprek
Bij een consultatiegesprek is een nazorggesprek inbegrepen.

Tijdens een nazorggesprek evalueren ik met de ouders hoe de afgelopen periode is gegaan, en bespreek hoe het dan met het slapen gaat en staat. 

Aan de hand van dat gesprek wordt met de ouders overlegd of er nog meer begeleiding nodig is.
Stel dat dit laatste het geval is dan stemmen we de intensiteit van de begeleiding op dat moment af aan de situatie dan en op wensen en behoefte van de ouders.

Meer weten? Maak dan vrijblijvend een afspraak.

Duimelotje slaapbegeleiding

Voor baby’s van 0-5 maanden
Inclusief nazorggesprek

€ 65

Omdat kinderen onder de 6 maanden mentaal en fysiek nog niet voldoende ontwikkelt zijn, en nog niet klaar zijn om in een regelmatig ritme te zitten is het niet mogelijk om te starten met slaapcoachen.

WEL kunnen ouders werken aan een gezonde slaapbasis, goede slaaphygiëne en het ombuigen van slaapassociaties die zijn ontstaan zoals in slaap wiegen of in slaap voeden van hun kind. Hiervoor geef ik ouders graag praktische tips, handvatten en bespreken we kindvriendelijke strategieën die kunnen worden toegepast tijdens consultatiegesprek wat maximaal 35 minuten duurt. Dit zodat ouders weten wat ze wél kunnen doen om de slaapklachten (slaapproblemen) die zij ervaren aan te pakken. En kunnen oefenen met het leggen van een basis waar ze ook de komende maanden op voort kunnen bouwen.

Nazorggesprek
Bij een consultatiegesprek is een nazorggesprek inbegrepen.

Tijdens een nazorggesprek evalueren we hoe de afgelopen periode is gegaan, en bespreek ik met ouders hoe het dan met het slapen gaat en staat. 

Aan de hand van dat gesprek wordt met de ouders overlegd of meer begeleiding gewenst is, en stemmen, indien nodig, de extra begeleiding op dat moment af aan de situatie dan, en op de wensen en behoefte van de ouders.

Meer weten? Neem gerust en vrijblijvend contact met mij op.

Kinderslaapcoach voor baby's en kinderen

Duimelot slaapplan

Zelf aan de slag met jullie
persoonlijke slaap-stappenplan!

€ 295

Het slaapplan is een praktisch werkboek met achtergrondinformatie voor ouders afgestemd op het verhelpen van de slaapklachten van hun kind. Op die manier kunnen ouders concreet,  zelf én in hun eigen tempo aan de slag om de slaapklachten van hun kind te verhelpen. Aan de hand van een zeer uitgebreide vragenlijst en andere documenten die de ouders invullen wordt een slaapplan opgesteld. Het slaapplan bevat onder andere; een slaap-stappen-plan, achtergrond informatie, praktische oefeningen, en prioritering van de stappen uit het plan. Dit zodat ouders weten hoe ze moeten starten. Anders wordt het wellicht iets te veel voor ouders wanneer zij alles in één keer zouden aanpakken. Dat verliezen ouders mogelijk overzicht. Dat werkt demotiverend waardoor het verhelpen van de slaapklachten een veel lagere kans van slagen heeft. Dat zou sonde zijn. Los consult boeken Het is mogelijk om bij afname van een slaapplan een los consult van 25 minuten te boeken. De kosten hiervoor bedragen 50,- Euro per consult. Spreekt een slaapplan je aan of wil je er meer informatie over. Neem dan gerust contact met me op.